תקנון

כללי
1. תקנון זה מנוסח בלשון נקבה אך פונה לשני המינים כאחד.

2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים בעיצוב ליאת ברנדל והוא בבעלותה ומנוהל על ידה.

3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למייל liatbrandel@gmail.com.

4. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין המעצבת ליאת ברנדל לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

5. כל המבצע/ת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר/ה, כי עם ביצוע הפעולה הוא/היא קרא/ה תקנון זה, וכי הוא/היא מסכימ/ה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו/לה או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העוסקת בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

6. המעצבת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי המעצבת תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

9. המעצבת אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. המעצבת עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמעצבת לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, וכוללים גם דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

15. בעת עדכון סל הקניות, המעצבת שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. 

16. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח/ה מעוניינ/ת להסיר את עצמו/ה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. המעצבת שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

18. מבצעים וקופוני הנחה: תנאי המימוש של קופונים או מבצעים מתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

19. הנהלת האתר מתייחסת לתיוג ברשת האינסטגרם בתגיות הבאות –liatbrandel #liatbrandelgilon# - כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי. שימוש בתיוגים אלה מקנה למעצבת רשות להשתמש בתמונות שהועלו למטרות שיווקיות, לרבות פרסומים ברשתות החברתיות ובאתר המעצבת. כל גולש/ת שאינו/ה מעוניינ/ת בהצגת תכנים באופן הנ״ל מוזמנת לפנות למעצבת באמצעות המייל liatbrandel@gmail.com, והסרת התכנים תתבצע מיידית. 


 
הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 
1. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

2.פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

3.המעצבת לא תעשה בפרטי הלקוח/ה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המעצבת לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע המעצבת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח/ה שהעסקה אכן אושרה.

6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, י/תקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא/היא יידרשו למסור אמצעי תשלום אחר. 

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה או שביכולת המעצבת לייצר את המוצר במסגרת 7 ימי העסקים שלאחר קבלת ההזמנה. אך במידה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי ו/או אין ביכולת המעצבת לייצר את המוצר במסגרת הזמן אליו התחייבה, והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא המעצבת מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהמעצבת תשיב ללקוח/ה כל סכום ששילמ/ה במידה ואכן שילמ/ה למעצבת ו/או תבטל המעצבת את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח/ה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למעצבת על ידי הלקוח/ה.

8. כל לקוח/ה יהיה/תהיה רשאי/ת להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח/ה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח/ה.

9. יודגש כי המעצבת תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה של לקוח/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:  
 • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של המעצבת
 • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
 • אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
 • אם ישנו חוב כספים למעצבת או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
 • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח/ה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

10. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח/ה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה או שאין ביכולתה של המעצבת לייצר את המוצר המבוקש, המעצבת תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

13. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש/תתבקש הלקוח/ה להזין את פרטי חשבונ/ה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליט/ה הלקוח/ה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, המעצבת תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר. 
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (להלן: "החוק").

2. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: 
 • ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה בחזרה לכתובת המעצבת, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
 • המעצבת היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.
 • ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לפריט- תוך 14 יום מקבלתו.
 • זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ Paypal.

3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

4. לא יתנן זיכוי כספי בגין פריטים שנעשתה בהם התאמה אישית לבקשת הלקוחה או של פריטים שיוצרו לפי בקשות מיוחדות.

5. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

6. אופן החזרת הפריטים – הלקוח/ה ישלח/תשלח את הפריט חזרה למעצבת ויישא בעלות המשלוח חזרה.

7. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח/ה הביע/ה עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח/ה יקבל/תקבל החזר כספי שיהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי, פחות עלות המשלוח. 
אספקה ומשלוחים 
1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.

2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר/ה הלקוח/ה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. המעצבת מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך פרק הזמן שמצויין באופן פרטני עבור כל פריט ופריט באתר. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 5-7 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים - יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן - המעצבת לא תוכל להתחייב להגעה עד 5 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום. במקרה כזה במידה ויש הפרשים בעלות המשלוחים, יתבצע זיכוי ללקוחה.

4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.

5. המעצבת אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

6. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. המעצבת רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת המעצבת לספקה.

7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

8. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח/ה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.


 

אחריות המעצבת 
1. המעצבת ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמינ/ה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את המעצבת ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא המעצבת באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. המעצבת אינה אחראית לשימוש שיעשה/תעשה הלקוח/ה ו/או המזמינ/ה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בפרטי הלבוש.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח/ה סבור/ה כי המוצרים שרכש/ה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא/היא מוזמנ/ת לפנות למעצבת בטלפון 052-8128882 והמעצבת תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. 
זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המעצבת בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של המעצבת מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של המעצבת מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המעצבת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השמות 'Liat Brandel' , Liat Brandel Gilon' וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של המעצבת בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של המעצבת. 

7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

8. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב ללא מתן קרדיט למעצבת (ליאת ברנדל). שימוש בתכנים מתוך האתר תוך מתן קרדיט למעצבת הינו כאמור רק בהסכמת המעצבת בכתב.

9. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 
מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשמ/ת") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המעצבת ליאת ברנדל גילאון (להלן: "המעצבת"):

 2. המעצבת לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמ/ת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמ/ת לבין המעצבת; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המעצבת החשד כי ביצע/ה הנרשמ/ת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במעצבת ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המעצבת חשד כי הנרשמ/ת ביצע/ה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המעצבת החשד כי הפר/ה הנרשמ/ת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם המעצבת ו/או עם מי מטעמה; (ו) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות המעצבת, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של המעצבת. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי המעצבת בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשמ/ת לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של המעצבת או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של המעצבת והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המעצבת לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים התשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הנרשמ/ת מאשר/ת שידוע לו/לה שלא חלה עליו/עליה חובה חוקית למסור את פרטיו/פרטיה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו/ה החופשי ובהסכמתו/ה. הנרשמ/ת מסכימ/ה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא/ה ומאשר/ת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו/אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באמצעות פניה למייל liatbrandel@gmail.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה המעצבת תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה. 
שמירה על סודיות
 1. המעצבת אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. המעצבת משתמשת בתקני האבטחה המחמירים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. המעצבת משתמשת בשירותיה של חברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי. עם זאת, המעצבת אינה יכולה לשאת באחריות בגין כל פריצה/תקלה בשרתיה של חברת טרנזילה ולהשלכותיה של פריצה/תקלה שכזו.

3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. 

4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'קידוד' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המעצבת לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 6. המעצבת מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

 7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח/ה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.